حيدر بابا گـــون داليوی داغلاسين

ساخت وبلاگ
چکیده : حيدر  بابا گـــون داليوی داغلاسيناوزون گولسون بولاخلارون آغلاسين       اوشاخلارون بيردسته گل باغلاسي... با عنوان : حيدر بابا گـــون داليوی داغلاسين بخوانید :
حيدر  بابا گـــون داليوی داغلاسين

اوزون گولسون بولاخلارون آغلاسين

      اوشاخلارون بيردسته گل باغلاسين

يئل گلنده وئر گتيرسين بــويانا

بلکه منيم يا تميش بختيم اويانا

 

ساختار دنيا و عالم هستي به شكلي طراحي شده است كه درآن احساس آرامش و رفاه و لذت بردن ازحيات غيرممكن است ، هرگونه راحتي و آسايش زودگذر و موقتي است ، بعداز آن الم و رنج و محنت هاي بيكران گريبانگير نوع بني آدم است راستي چرا اينگونه است ، چرا انسان از بدو خلقت و تولدش تا بحال روي خوشي نديده است چرا هرگز خنده برلبان آدمي جاري نيست اگر هم باشد ظاهري و ازته دل نمي باشد آيا واقعا آفريننده ي هستي اينگونه خواسته است و يا مفاهيم و مسائل ديگري وجود دارد هرچه كه دراين عالم رخ مي دهد براساس خواسته و طراحي اوست ، آيا عوامل و موارد منفي هم از اين قانون تبعيت مي كنند يا نه البته دراصول او پديده اي بنام منفي گري وجود ندارد همه چيز مثبت و برپايه رحمت است پس اين همه عوامل منفي از كجا پديد آمده اند آري اينها ساخته تصورات ذهني ما انسانهاست ، عملكرد ما براساس همين مفاهيم و مقادير پايه گذاري شده است ، اگر مقادير ساخته شده درذهن مثبت و بالنده باشد رويكردمان رو به سعادت و خوشي و آرامش است ، اگر مقادير و تصورات ذهني مان براساس مفاهيم پوچ و بي اساس منفي پايه گذاري شده باشد رويكردمان منفي است و عملكردمان هم منفي خواهد شد دراين صورت دنيا برايمان جهنم سوزناك خواهد شد و بخت مان هم خواهد خوابيد ، دراين ابيات شاعر تابش آفتاب برپشت كوه حيدربابا را بيان كرده است و رويش گل هاي خندان و گياهان سرسبز و زيبا برروي آن و جاري شدن رودها و چشمه ها دركرانه هاي كوه حيدربابا ست ، و سپس بچه هاي آن محل كه به كوه حيدربابا مي روند و از فضاي سرسبز و گل هاي زيباي آن بهره مي برند و دسته دسته گل مي چينند ، تابش آفتاب برپشت كوه حيدربابا ، رويش گل هاي خندان ، و جاري شدن رودخانه ها و چشمه ها ، چيدن گلها و دسته بندي كردن آن توسط بچه هاي حيدر بابا از تخييلات و تجسمات زيباي ذهن شاعر كوه حيدر بابا است در اين اوضاع و احوال باد نقش ارزنده اي را ايفامي كند همه زيبايي ها را به طرف شاعر مي آورد و شاعر آنهارا لمس مي كند و با اين لمس پررازو رمز بخت شاعر گشوده مي شود دنياي او زندگي او ديد و انديشه او رويا و خيال او تغييرمي يابد آري ملالت او دل گرفتگي او غم و رنج او به نشاط مبدل مي شود دراين نشاط راز خاصي  وجود دارد گاهي هم با گريه همراه است اين گريه با گريه معمولي فرق دارد .

 

 


برچسب‌ها: حيدر بابا گـــون داليوی داغلاسينحيدر,بابا,گون,داليوی,داغلاسين,...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 16:33