ندای عشاق

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

وقتی ستم رسيده ای را ديدی اورا دربرابر ستمگرياری کن

چو بينی ستم پيشه و نابکار        کند با ستم حال مظلوم  زار

توانی  اگر يارمظلوم باش        طرفدارمسکين و محروم باش


برچسب‌ها: چو بينی ستم پيشه و نابکار
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 4:52
برچسب‌ها :

وقتی خداوند پاک خير بنده ای رابخواهد ، کم گفتن ، کم خوردن ، و کم خفتن را به وی الهام می کند

چو بربنده ای خواهد ايزد صلاح         به پيمودن راه خيرو فلاح

بخوردن ، بخفتن ، بگفتارهم            کندملهم اورا به مقدارکم


برچسب‌ها: چو بربنده ای خواهد ايزد صلاح
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 23 دی 1396 ساعت: 4:52
برچسب‌ها :

وقتی فرو مايگان سروری يابند اميد ها قطع گردد

چو افتد بدست فرو مايه کار      شودحال برجمله ی خلق زار

رودآرزوها سراسربـــه باد      نبينی دگرخاطـری هيچ شاد

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 18 دی 1396 ساعت: 3:20
برچسب‌ها :

چون ازکاری ترسيدی ، در آن وارد شو ، زيرا سختی پرهيز از سختی آن کار بيشتراست

زکاری چو ترست بود جان من        برو خويشتن را تو در آن فکن

که سختـی پرهيز بد بيگمان          فزونترزسختـــــی انجام آن 


برچسب‌ها: زکاری چو ترست بود جان من
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : دوشنبه 18 دی 1396 ساعت: 3:20
برچسب‌ها :

روزگاررا دوحالت است ، گرفتن و دادن ، آنچه را بگيرد برنمی گردد ، و آنچه را بدهد پاينده نيست.

جهان را دوحال است ای آدمی        دهد گاه و هم اوستاند دمـــی

چوگيرد نخواهــد دگردادپس        هرآنچ او دهد نيست پاينده بس


برچسب‌ها: جهان را دوحال است ای آدمی
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 12:57
برچسب‌ها :

بترس از ناکسی که ويرا بزرگ داشتی و پستی که اورا مقدم شمردی و فرو مايه ی که اورا برافراشتی

چو اکرام کردی تو بر ناکسی       برافراشتی سفله ی چون خسی

مقدم شمردی تو رذلی بکار      ببايد نمودن از اين ها فـــرار


برچسب‌ها: چو اکرام کردی تو بر ناکسی
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 12:57
برچسب‌ها :

بترس از هرکاری که چون از آن سوال شود کننده اش حيا کند و منکر آن گردد.

چو پرسند مردم که کارتو چيست        گرت جای اظهارو اقرارنيست

دگــر شرم داری ز کردارخويش        نبايد چنين کار گيری تو پيش


برچسب‌ها: چو پرسند مردم که کارتو چيست
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 12:57
برچسب‌ها :

همانطوری که از مصاحبت با دانا ، آسوده ای از همنشينی با نادان بترس

بروتا توانی زنادان گــريز        مکن ليک دوری زاهل تميز

ترا باشد از سوی او ايمنی       زنادان نيايد جز اهريمنـی


برچسب‌ها: بروتا توانی زنادان گــريز
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 12:57
برچسب‌ها :

با هرکه ميخواهی خوبی کن تا اميرش شوی از هرکه ميخواهی بی نياز شو تا نظيرش شوی

به نيکی دل کس چو آری بدست        اميرش شوی جان من هرکه هست

زهرکس تو خـودرا کنی بی  نياز       نظيرش شوی چون کنــی چشم آز


برچسب‌ها: به نيکی دل کس چو آری بدست
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 12:57
برچسب‌ها :

با دشمن دانايت مشورت کن و از رای دوست نادانت بگذر

چو خواهی بکاری تو شورا کنی       نکوترکه با مـرد دانا کنی

گرت خصم باشد چو عاقل بود       بسی بهتر از يارجاهل بود


برچسب‌ها: چو خواهی بکاری تو شورا کنی
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 12:57
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها