اين چه عيبست

ساخت وبلاگ
چکیده : اين چه عيبست کزان عيب خلل خواهد بود     وربود نيز چه شد مــــــردم بی  عيب کجاست شرح بیت علل بوجود آ... با عنوان : اين چه عيبست بخوانید :

اين چه عيبست کزان عيب خلل خواهد بود     وربود نيز چه شد مــــــردم بی  عيب کجاست

شرح بیت

علل بوجود آمدن نقص و عیب چیست چرا باید عیب و بدی درعالم وجود داشته باشد به چه دلیل همه چیز از اول خوب نبودند مفهوم بدی و خوبی یعنی چه , اگر بتوانیم به این پرسش های ذهن پاسخ قانع کننده بدهیم درمرحله اول باید تعریف جامع و کاملی از خوبی و بدی ارائه کنیم , به چه مفاهیمی خوبی می گوییم و به چه چیزهایی بدی , آنچه که در راستای قانون خلقت قراردارد به آن خوبی گفته می شود و آنچه که در خلاف مسیر قانون خلقت جریان یابد به آن بدی اطلاق می گردد , اگر بدی ها نباشند خوبی ها شناخته نمی شوند هر چیز ی با ضد خودش شناخته می شود , درعالم هستی بدی ها عامل رشد و سازندگی است نقص ها در روند جاری تکامل موجودات نقش اساسی ایفا می کنند , و ساختار انسان به گونه ای طراحی شده است که با وجود بدی ها و زشتی ها فعالیتش ادامه می یابد دردرون انسان نیروهای متضاد همانند شعله های کوه آتشفشان در حال فوران است در لابه لای این کشمکش ها و تضادها شخصیت آدمی شکل می گیرد از رموز اصلی عالم خلقت وجود همین نیروهای مثبت و منفی در موجودات عالم بالاخص انسان است که در ک واقعی آن برای من نوعی سخت است , چرا انسانها اینگونه خلق شده اند این پرسش پاسخی ندارد و هرچه که در باره این موضوع مطرح شده به افسانه پریان شباهت دارد , بنابراین انسان را همینگونه که هست باید بپذیریم , کنجکاوی و تحقیق تلاشی است بیهوده و مارا به سمت ناکجا اباد می برد و از متن اصلی دورمی شویم ولذا پرداختن به حاشیه های متلون مشکلی را حل نمی کند بنابراین انسان عاقل بدنبال شناخت خویشتن است و همیشه به خود اندیشه می کند به نیروهای درونی اش به افکار و اندیشه های مثبت و منفی اش به اخلاق و رفتارزشت و زیبایش به بینش و دیدگاهش به وجود رویدادها و رخدادهای متنوع در اطرافش به همه چیز , اگر انسان خودرادریابد به مفهوم خوبی و بدی پی می برد اگر بدی هارا دروجودش حس کند برای رفع آن اقدامات اساسی و ریشه ای انجام خواهد داد و خوبی هارا جایگزین بدی ها خواهد کرد .

اين,عيبست,...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 9:59