گفتمش

ساخت وبلاگ
چکیده : گفتمش مگذر زمانی گفت معذورم بدار    خانه پروردی چه تاب آرد غم چندين غريب شرح بیت گفتم ای دوست و ای س... با عنوان : گفتمش بخوانید :

گفتمش مگذر زمانی گفت معذورم بدار    خانه پروردی چه تاب آرد غم چندين غريب

شرح بیت

گفتم ای دوست و ای سالار و سرور گيتی ،  آنچه که از اسرار از ل آموختی ،  به ما بياموز تا ماهم ،  از معنی و مفاهيم واقعی حيات بهره مند گرديم ،  در پاسخ گفت عذر مرا بپذير  ، چونکه دل شما آماده پذيرش حقايق نيست ،  بايد درخويشتن زمينه های پذيرش اسرارهستی را ايجاد نمائی و با کشيدن رياضتها و سختی ها و تحمل اتهامات و تهمتهای رقيبان از خدا بی خبر ،  می توانی آمادگيهای لازم را  بدست آوری ،  اين را بدان  کسی  که سرد و گرم روزگاررا نچشيده باشد نمی تواند به مراحل عالی حقايق زندگی صعود کند ،  و انسانهای بی عار و تنبل و خودپرور و تجمل گرا توانائی چشيدن واقعيتهای حيات را ندارند .  زيرا که جاذبه های دروغين دنيا آنهارا چنان فريفته خود نموده است که قادر به درک ساده ترين مفاهيم زندگی نيستند و حتی به خود چنين اجازه ای نمی دهند که درمورد هستی خود نيز انديشه نمايند و گذر زمان را مورد ارزيابی قراردهند.

...
نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : چهارشنبه 24 خرداد 1396 ساعت: 17:09