عزم ديدار تو | بلاگ

عزم ديدار تو

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

عزم ديدار تو دارد جان برلب آمده       بازگردديا برآيد چيست فرمان شما

شرح بیت

جان آدمی درکالبد تن محبوس شده است و در پی آنست که از زندان مخوف تن رهائی يابد .  او قصد ديدار محبوب را دارد و عزم واراده نموده است تا از زندان تاريک حيات طبيعی نجات يافته و خودرا به کمال اعلا برساند .  و منتظر دستور معشوق است ،  اگر معشوق اجازه ورود به بارگاهش را صاد ر فرمايد ،  بلافاصله از قفس مادی خارج شده و به سوی او بشتابد ، انسان هدفدار هميشه خودرا دربارگاه معبود می بيند ؛  و اعمال و رفتار و کردار خودرا با خواسته های او هم آهنگ می سازد و به پديده های عالم هستی از زاويه خاصی می نگرد  . و بينش او با ديگران متفاوت است .  آنان که خودرا غرق در ماديات نموده اند و فقط در فکر منافع  شخصی خودند هرگز وجود انسانهای و الا و با هدف را تصور نمی کنند .  و برعکس انسانهای تکامل يافته به دنيای مادی بی اعتنا هستند ،  و از مظاهر ماديات بيگانه اند و درحيات منطقی و معقول خود گرفتار افراط و تفريط نمی شوند ،  و فقط به هدفهای عالی ومقدس فکر می کنند ،  و دربين مردم احساس غربت می نمايند ،  و تفکرات وايده های خاص خودرا دارند که برای جويندگان حيات طبيعی و پيروان شهوات نفسانی چندان خوش آيند نيست.

...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 10:36