دل خرابی می کند

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

دل خرابی می کند دلدار را آگه کنيد      زينهار ايدوستان جان من و جان شما

شرح بیت

بی تابی دل به حد اعلا رسيده دلبر را خبر نمائيد ای دوستان بی قراری دل به روح من و روان شما نيز اثر گذارده است  ، منظور از بی قراری و بی تابی دل چيست دل از اعضای مهم جسم انسان است و دروجودش نيرو ئی نهفته است ، که با حرکت جنبش خود آدمی را به سوی حقايق هستی سوق می دهد ،  و اگر شفاف و زلال باشد حيات انسانها رو به پاکی صداقت می رود و روانها در مسير سلامتی و تندرستی به سوی تکامل واقعی می روند و مراحل لازم را طی می کنند و شادابی و تجليات خاصی به انسان می بخشد ،  و توهمات و انديشه های باطل از ذهنها زايل می گردد ، و تمنيات و خواهشهای معقولانه جايگزين آنها می شود ،  آری دل می سوزد ، سوزشهای دل در آتش عشق دلبر و محبوب بی همتا به اوج خود رسيده ،  و درميان کوهها و دشتها و دمن های سرسبز و صدای آبشاران و آهنگ دل انگيز بلبلان و لرزش رعشه آور برگهای درختان و شکفته شدن غنچه ها ی پژمرده ، و حرکت ريز جمادات و تکاپوی موجودات و تحويل جديد پديده های عالم  به جستجوی معشوق می پردازد ،  و تشنه وصال است ودرحسرت وصال يار لحظه شماری می کند و جانهای مشتاق را به همراه خويشتن به آسمانهای نيلگون می برد و در لابلای فضای بيکران جهان آفرينش جهت نيل به جانان تلاش می کند و ازخود ناله ها و سوزهای جانگدازی سر می دهد.

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 10:36