داغــی گزه ن جئيراندی

ساخت وبلاگ
چکیده : داغــی گزه ن جئيراندی گوزلــــر اونا حئيراندی قوناق سئون حرمت جيل بيزيم آذر بايجانـــدی كوه و دشت و... با عنوان : داغــی گزه ن جئيراندی بخوانید :
داغــی گزه ن جئيراندی

گوزلــــر اونا حئيراندی

قوناق سئون حرمت جيل

بيزيم آذر بايجانـــدی

كوه و دشت و دمن و آهوان چه ارتباطي با مهمان و مهمان نوازي دارد و درمابين اين جملات زيبا و به ياد ماندني چه رازي نهفته و چه مفهومي بيان شده و به دنبال چه چيزي است و نشانگر چه نوع بينش و آگاهي است ، از دير باز مهمان دوستي و مهمان پرستي براي مردم آذربايجان پديده اي آشناست ، مهماني كه وارد منزل مي گردد با خود صلح و صفا و آرامش و عشق و معرفت آورده و دلها را زنده نموده و دنيايي از افق هاي دوردست به روي آدمي گشوده و موجب رشد و تعالي چشمگيري درمحيط منزل مي گردد ، انسان موجودي است اجتماعي و زندگي درانزوا و گوشه گيري براي او غيرممكن است ، انسانها به همديگر و به تفكر و انديشه هم براي بهتر زيستن و ادامه منطقي و معقولانه حيات نيازمندند ، در آموزه هاي ديني و مكتبي ما احترام به مهمان سفارش خاصي شده و مهمان حبيب خدا تلقي گرديده و انسان عاقل و منطقي ارزش خاصي به مهمان قائل است ، ارتباط انسانها با يكديگر براساس مفاهيم و موازين منطقي و طبق معيارهاو حكمت هاي خاصي است ، در آذربايجان بيداري و آگاهي زيادي درزمينه هاي دوستي و صلح و صفا دربين مردم وجود دارد ، اكثر مردم آذربايجان صادق و يكرنگ بوده به همديگر احترام خاصي قائل اند واز تجربه هاي همديگر به نحو احسن ومطلوب بهره مي گيرند ، انتقال تجارب به هم درجلسات مهماني و ديد و بازديدها امكان پذير است ، درابيات مورد نظر موضوع مهماني و اعتقاد به مهمان و ايجاد دوستي براساس موازين شرعي و منطقي و به دور از هوي و هوسهاي زودگذر نفساني و احترام متقابل و رعايت حقوق متقابل درامورات مختلف زندگي با الهام گيري ازذوق و قريحه هنري تاكيد خاص شده است ، مضمون باياتي هاي آذربايجاني بقدري زيبا و پرمحتواو آموزنده است كه اثبات واقعيت آن با هيچ چيزي امكان پذير نيست مگر با خود باياتي ها ، زيبائي و اثر پذيري خودرا به گونه خاصي اثبات مي نمايند .

...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : چهارشنبه 19 آبان 1395 ساعت: 0:06