عزيزيم ريحانـــی گول

ساخت وبلاگ
چکیده : عزيزيم ريحانـــی گول شاهی گول ريحانی گول گلوم کيمــی گول بيتمز گوتورسه جاهانـی گول يكي از غريزه هاي... با عنوان : عزيزيم ريحانـــی گول بخوانید :

عزيزيم ريحانـــی گول

شاهی گول ريحانی گول

گلوم کيمــی گول بيتمز

گوتورسه جاهانـی گول

يكي از غريزه هاي مهم درانسان دوست داشتن و علاقه مندي است ، تعلق خاطر به اشياء و حيوانات و همنوع از اول بوده . تا آخرعمر هم خواهد بود كه براساس باورها و برداشت ها و خواسته هاي خود به چيزي تمايل نشان مي دهد و ازته دل به دنبال آن شي است امكان دارد آن شي در مقابل ديده و علاقه ديگران بي ارزش باشد ولي دربرابر ديده فرد مورد نظر شي باارزشي است كه خصوصيات خاص خودرا دارد دراين ابيات باورها و دوست داشتني ها ي انسان به گل زيبا تشبيه شده است ، گل ريحان ، گل شاهي و يا ساير گل هاي معطر و زيبا ، ازديدگاه او گلي همانند گل او وجود ندارد اگر كل جهان را گلهاي زيبا احاطه نمايد درميان گلهاي زيبا و رنگارنگ فقط گل او زيبا و دوست داشتني است ، چون به آن عادت گرده است و ازدرون تعلق ناگسستني به آن دارد ، دربعضي مواقع دربين اشخاص مفهوم و معني گل به همسر و يا فرزند اطلاق مي گردد ، تعلقات مادر نسبت به فرزند ، تعلقات همسر نسبت به  همسر ، فرزند يك مادر هرچقدر بد ريخت و ناموزون باشد ولي برايش دوست داشتني و جذاب است ازجمله ي قوانين خلقت چنين احساسي را در دل مادر بوجود آورده تا فرزندش را از ته دل دوست داشته باشد ، اين دوستي و تعلق خاطر بيش از حد در مابين دوهمسر نيز وجود دارد اگر تعلق خاطر واقعي باشد شكل و قيافه و هيكل ظاهري ارزش خود را از دست مي دهد ، ابيات فوق خود بخود ايجاد نشده اند بلكه زائيده تجربيات سالهاي متمادي انسانهاي عاشق و وارسته است ، انسانها درطول زندگاني خود با موارد بيشماري برخورد كرده و سختي هاي زيادي را متحمل شده اند ، با گذشت زمان آدمي با مشكلات متفاوتي مواجه شده دراثر تلاش و كوشش مستمر تمامي موانع موجود را از سر راه خود برداشته و تجربيات لازم را كسب كرده است ابيات فوق حاصل همان تجربيات انسانهاست كه سينه به سينه نقل شده اند و از يادگارهاي پرمحتواو زيبائي نسل گذشته است

 

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 11 مهر 1395 ساعت: 6:39