جفای تو | بلاگ

جفای تو

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

گرازجفاي توروزي دلم بيازارد

كمندشوق كشانم بصلح  بازآرد

زدردعشق تو دوشم اميد صبح نبود

اسيرعشق چه مشكل شب درازآرد

ولي عجب نبود گربسوخت زآتش عشق

چه جاي موم كه پولاددرگدازآرد

بنازاگربخرامد نهال قامت تو

زرشك سروروان را دراهتزازآرد

دگربروي خودازخلق درنخواهم بست

مگركسي زتوام مژده ي فراز آرد

اگرقبول كني سرنهيم درقدمت

چوبت پرست كه درپيش بت نمازآرد

يكي بسمع رضا گوش دل به سعدي دار

گه سوز عشق سخن هاي جانگدازآرد

                ****

چوازجفاي خونين تو آزرده خاطرشدم با  اينكه ظلم و تعدي بيكرانت قابل تحمل نيست ، ولي كمند شوق وصال آتش جفا و ستم را از  دل خونينم بربود و دل را به صلح و صفا بازخواند و سرانجام گرفتاردرد عشقت گرديدم و  از محنت ورنج عشق اميدي براي صبح زلال نبود براي اسيران و دربندان عشق شب دراز مشكل  مي گردد كه با بيخوابي طاقت فرسا منتظروصالند گذراندن چنين شبي بسيار سخت و  جانگدازاست بنابراين سوزندگان در آتش عشق را جاي تعجب و حيرت نيست ، آتش عشق چنان  سوزنده و گدازنده است كه حتي فولاد سخت دربرابر شعله هاي آن همانند موم نرم مي گردد  دمي گرفتار دنياي عشق شده ام به نهال قامت يار با دقت و تامل خاصي نگريستم و جاذبه  هاي بيشماري درآن يافتم به او رشك بردم و از رشك و حسد سروروان را به اهتزازدرآوردم  و به اين اعتقاد رسيدم كه روي خودرا به خلق عالم نبندم مگركسي از لحظه وصال مژده اي  دهد اگر بپذيري درقدمت جانفشاني مي كنم ، جانفشاني من همچون بت پرستي است كه ازته  دل عاشقانه و خالصانه درپيش بت به سجده و نماز مشغول است ، اگر به سمع رضايي خداوند  گوش دل به سعدي بسپاريم شيفته سخنان نغز و حكمت آميز او خواهيم شد درسوز عشق سخنان  جانگداز و هيجان انگيزي وجود دارد ، عشق درعاشق شورو شوق خاصي پديد مي آورد و عاشق  را ازمكاني به مكاني ديگر سوق مي دهد ، درعاشق حالات آنچناني ايجاد مي نمايد كه درك  آن براي عاميان غيرممكن مي گردد ، احوال عشاق با حال ديگران فرق دارد ، روزگار عشاق  با گذران زندگي مردم عادي متفاوت است آنچه كه دردرون عاشقان درجريان است ازجمله  اسرارزيبايي آفرينش هستي است ، با مشاهده آن شيفتگي خاصي دردل عشاق جوانه زده است و  روز به روز درخت تنومند شيفتگي درحال گسترش است و شاحه هاي آن سرتاسروجودعشاق را  فراگرفته است .

جفای تو,تو جفای خود بکردی,جفا تويتر,تو جفای خود بکردی و,تو جفاي خود بكردي,ز جفای تو شکوه نکردم,ز جفاي تو شكوه نكردم,من تحمل جفای تو,جفا توبيكات,...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 4 مهر 1395 ساعت: 11:49