باده نوشــــــی

ساخت وبلاگ
چکیده : باده نوشــــــی که درو  روی وريائی نبود    بهتر اززهد فروشـــــی که درو روی ورياست شرح بیت درذات انس... با عنوان : باده نوشــــــی بخوانید :

باده نوشــــــی که درو  روی وريائی نبود    بهتر اززهد فروشـــــی که درو روی ورياست

شرح بیت

درذات انسان یکرنگی و جمال و زیبایی نهفته است , گل زیبا, باغ زیبا, منظره زیبا , صورت و سیرت زیبا , زیبایی های بی نهایت , اگر محیطی سالم و یکرنگ داشته باشیم افرادی که در آن محیط پا به عرصه هستی می نهند با یک رنگی و صداقت آشنا می شوند و دراندیشه و نگاه آنها به جز صداقت و یکرنگی چیزی دیده نمی شود , زندگی در این محیط جذاب و دوست داشتنی است زیرا همه چیز بروفق مراد است و مغایر ان دیده نمی شود , همه آدم ها درکنار هم با خوشی و خرمی به حیات خود ادامه می دهند , و تنها دغدغه شان اصلاح خویشتن ووصول به منازل و درجات عالی است و امروزشان از دیروزشان بهتر است , از ثانیه ها و لحظات عمربهترین بهره هارا می برند , و بدنبال دنیای نو و طرحی نوعند , درقاموسشان قهقرایی و تنزل معنی ندارد و فلسفه هستی را بدرستی درک کرده اند به دنیا و جاذبه های ظاهری آن تعلقی ندارند از دنیا و امورات آن درجای خود بهره می گیرند و ترقی و پیشرفت را سرلوحه اصلی زندگی خودقرارداده اند و هرروز درپی کشف مجهولات بیشماری از عالم هستی اند از قدرت خارق العاده ذهن خود برای یافتن چیزهای جذاب به نحومطلوب استفاده می کنند و همه چیز را زیبا و یکرنگ می بینند دلی صاف و زلال دارند دردرون خود چیزی بنام درد ندارند آیا می دانید ریشه اصلی درد ها و رنج ها درکجاست , آری ریشه و عوامل اصلی دردها و محنت ها درخواستن های بی نهایت است اگر خواهش های خودرا براساس اصول و ضوابط و معیارهای منطقی تنظیم نکنیم مبتلا به دو رویی و ریا خواهیم شد , چون دایره خواهش انسان حد و اندازه ای ندارد اگر درمسیرصحیح قرارنگیرد فاجعه می آفریند , باید خواسته های بی نهایت خودرا به سوی علم و دانش سوق دهیم در مسیر علم و دانش عقبگرد وجود ندارد, ازریا و دورنگی و الوان متعدد خبری نیست همه چیز با شناخت حقیقت سنجیده می شود وصفا و یگرنگی جایگزین نفاق و ریا می گردد اگر گزینه اصلی مان سایرمسیرها باشد یاس و ناامیدی وجودمان را فرامی گیرد و بخاطر هوس ها و لذایذ آنی دنیای مذموم به هرکاری دست خواهیم زد بنابراین ریشه اصلی ریا و نفاق درمنیت قراردارد.

باده,نوشی,...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 27 مرداد 1396 ساعت: 9:59