مـن از ورع می

ساخت وبلاگ
چکیده : مـن از ورع می و مطرب نديدمی  زين پيش    هــــوای مغبچگانم در اين و آن انداخت شرح بیت من از تقوی و پر... با عنوان : مـن از ورع می بخوانید :

مـن از ورع می و مطرب نديدمی  زين پيش    هــــوای مغبچگانم در اين و آن انداخت

شرح بیت

من از تقوی و پرهيزگاری و رندی تا به حال چيزی نديده ام آب و هوای رندان جهان مرا به مکان ودياری ديگر انداخته است و روز به روز تغيير مسير می دهم ، کاری به ظاهر اشياو پديده ها ندارم و تقوی ظاهری بدرد من نمی خورد مرا کاری ديگر است و استاد ازلی برای منظورديگری خلق ام کرده است ، تقوی و رندی عارفان با تقوی و رندی زاهدان فرق دارد زاهدان و پرهيزکاران با کلمات و مفاهيم ظاهری سرو کاردارند ولی عارفان و رندان به عمق آن پی می برند و درباطن امواج غوطه ورند و غرق درشادی و نشاط اند چون که بخاطر معشوق از همه چيز گذر کرده اند و دنيای مادی خويش را فدای معشوق خود کرده اند و همه چيزشان درمعشوق محو شده است ولحظه ای از او جدا نيستند آری ظاهرشان در اين دنيای فانی است ولی درباطن آب و هوای ديگری دارند در بين مردم معمولی زندگی می کنند و از امکانات دنيوی برخوردارند ولی اينگونه امکانات ظاهری و مادی مداوای زخمها و رنجهای درونی شان نيست ، سوز درونی آنان سوز ديگری است با ديدن خفتگان و چهارپايان انسان نما درونشان آتش می گيرد وبا خدايشان مشغول راز و نياز می گردند و برای آنها طلب بيداری و مغفرت می نمايند البته راز و نيازشان با راز ونياز مردم معمولی فرق دارد ، آنها مرد عمل و کارند و با انديشه های خلاق خود هر روز طرح و ابتکار نوئی به اجتماع خود هديه می دهند و با الهامات الهی خويش گرهی از مشکلات بيشمار همنوعان خودرا می گشايند و اطراف خودرا به گلستان معطر مبدل می سازند و از گلزار زيبای معشوق بوی گل عشق را به ارمغان آوردند و شيفته گان عشق را مست و حيران خود ساخته اند گلهای گلستان معشوق از جمله گلهای خاصی است که همگان نمی توانند از بوی خوش آن مست شوند مگر اينکه غرق دراو شوند و بخاطر او از دنيای ناچيز مادی بگذرند .

...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : پنجشنبه 29 تير 1396 ساعت: 6:37