خفته برسنجاب شاهی

ساخت وبلاگ
چکیده : خفته برسنجاب شاهی نازنينی را چه غم      گرزخارو خاره سازد بستر و بالين غريب شرح بیت عده ای از خدا بی... با عنوان : خفته برسنجاب شاهی بخوانید :

خفته برسنجاب شاهی نازنينی را چه غم      گرزخارو خاره سازد بستر و بالين غريب

شرح بیت

عده ای از خدا بی خبر و غافل از حقايق زندگی ،  امورات انسانهارا بدست گرفته اند ،  و مشغول عيش و عشرت و خوشگذرانی هستند ،  و چاپلوسان و رياکاران در اطراف آنها گرد آمده اند، واز امکانات ايجادشده توسط زورمندان بهره مند می گردند و هيچگونه غمی هم به دل راه نمی دهند و از محروميت و فلاکت درماندگان در بند ظلم و اجحاف بی اطلاعند ،  و اگر هم اطلاعی داشته باشند به آن چندان اهميتی نمی دهند ، به تعبير ديگر خفته گان در شهوات نفسانی ،  حال به اوج رسيدگان را درک نمی کنند ،  چون که آنها مراحل عالی عشق را طی نکرده اند و جذب در سراب های مادی گشته اند و زنگارهای بوجود آمده در دل آنها باعث گرديده که عقل شان در مسيرهای غير طبيعی و غير انسانی گام بردارد و دروادی غفلت و بی خبری حيران و سرگردان بمانند زيرا که درد عاشق را انسانهای وارسته درک می کنند،  و ليلی را بايد از ديدگاه مجنون مورد ارزيابی قرارداد و گرنه کسانی که مجنون نيستند نمی توانند عاشق بی قرار ليلی باشند.

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 25 خرداد 1396 ساعت: 12:51