دوچشم مست

ساخت وبلاگ
چکیده : دو چشم مست ميگونت ببرد آرام هشياران دوخواب آلوده بربودند عقل ازدست  بيداران نصيحت گوي را از من بگوا... با عنوان : دوچشم مست بخوانید :
دو چشم مست ميگونت ببرد آرام هشياران

دوخواب آلوده بربودند عقل ازدست  بيداران

نصيحت گوي را از من بگواي خواجه دم  دركش

كه سيل از سرگذشت آن را كه مي ترساني  از باران

گرآن ساقي كه مستان را راست هشياران  بديدندي

زتوبه ، توبه كردندي چو مي بردست  خماران

گرم با صالحان بيدوست فردا دربهشت  آرند

همان بهتر كه دردوزخ كنندم با گنه  كاران

چه بويست آنكه عقل از من ببرد و صبرو  هشياري

ندانم باغ فردوسي است يا بازارعطاران

تو با اين مردم كوته نظر درچاه  كنعاني

به مصر آ تا پديد آيند يوسف را  خريداران

الااي باد شبگيري بگو آن ماه مجلس را

تو آزادي و خلقي درغم رويت گرفتاران

گرآن عيار شهر آشوب وقتي حال ما پرسد

بگو خوابش نمي گيرد بشب ازدست عياران

گرت باري گذر باشد نظر برجانب ما كن

نپندارم كه بد باشد جزاي خوب كرداران

كسان گويند سعدي چون جفا ديدي تحمل  كن

رها كن تا بميرم برسركوي وفاداران

ص 754ط سعدي

                ****

دردوچشم ميگون چه رازي نهفته است و  چگونه هوشياران را به تحرك وا مي دارد ، دنياي آرام هوشياران دراثر ديدن دو چشم مست  ميگون چگونه ايجاد مي شود نقطه و اساس آرامش هشياران درچيست ، آيا منظور از آرامش  همان سكوت ظاهري است و يا منظور و مفهوم آرامش همان درك واقعيت هاي جاري و رخدادهاي  مفهوم عالم هستي است ، درك واقعيت هاي موجود عالم هستي چه ارتباطي با دو چشم مست  ميگون دارد ، منظورازدوچشم مست ميگون چيست به چه دليل روابط جاري و ساري عالم دررمز  عاشقان تبين و تفسير مي گردد ، رمز عاشقانه تنها زبان ارتباطي خالق و مخلوق است  درچنين زباني معني و مفهوم واقعي خلقت براي عاشقان خالص بيان مي شود هركجا عاشقي  باشد معشوقي هم دركنارش به ناز و غمزه و ادا و اطوارمشغول است ، دراين نازها نكته  هاي بيشماري وجود دارد و دردرون آن دنيائي نو نهفته است كه قابل تفهيم براي عوام  نيست ، بعضي از اتفاقات و رخدادهاي عالم هستي با عقل مادي قابل لمس نمي باشد ، چنين  رخدادها از دايره عقل خارج است تنها براي بيداران و آگاهان قابل فهم است ، خصوصيات  و ويژگي هائي كه بيداران دارند با ديگران متفاوت است ، گفتارو رفتارآنها به گونه اي  ديگر است و براي افراد عادي تعجب آور و حيرت انگيز است ، ترس و واهمه دردل آنها  نفوذ ندارد ، پند و اندرز ظاهر سازان و ريا كاران براي آنها پوچ و بي ارزش است ،  آنچه كه درعالم بيداري و يا عالم مستي وجود دارد در ساير عوالم محسوس نيست ، لذتي  كه درمي و خماري است درهيچ چيز نيست ، صلحاي ظاهري در قاموس بيداران و مستان و  خماران جايگاهي ندارد ، آنچه كه دربين صلحا تحت عنوان دوزخ و گنه كار مطرح مي گردد  دربين بيداران و هشياران معني و مفهوم ديگري دارد ، باغ فردوس و بازارعطاران و عقل  و هوشياري هريك درمفهوم و معني خاص خود ارزش دارند ، و گرنه كوته نطري محسوب مي  گردند ، گاهي اوقات زمين و زمان براي بيداران تيره و تارمي گردد ، سخنان نغز و حكمت  آميز آن درقلوب كوته نظران و كوته بينان اثر نمي كند دراين اوضاع و احوال بايد مكان  خودرا تغيير دهند و به سرزمين ديگر مهاجرت نمايند تا بتوانند در آن محل امواج معرفت  را براي خريداران منتشرنمايند درراه عشق و معرفت تحمل جفا و ظلم براي عاشقان همچون  عسل گواراست ، رقصيدن در بزم وفاداران از رموز رندي است .

دوچشم مست میگونت,دو چشم مست میگونت ببرد آرام هوشیاران,دو چشم مست ميگونت,دو چشم مست میگونت ببرد,دو چشم مست,دو چشم مست میگونش,دو چشم مست تو,ای دو چشم مست شهلا,آهنگ دو چشم مست میگونت,...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : شنبه 27 شهريور 1395 ساعت: 12:37