ميوزد از چمن | بلاگ

ميوزد از چمن

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

ميوزد از چمن نسيم بهشت       هان بنوشيد دم بدم می ناب

شرح بیت

نسيم عطر آگين الهی از چمن درحال وزيدن است ،  و برشماست که از بوی آن مست گرديده ،  و اندکی از خود بيخود شده  ، و درعالم زيبای ملکوت غرق شوئيد و لحظه به لحظه می خالص و گورا نوش کنيد ،  تا دمدم بدم درحال سکر و مستی باشيد ،  و از نعمت بيکران وزيبای آفرينش لذت ببريد ،  مومن واقعی مداوم درمستی بسر می برد او مست زيبائی های خداوندی است  ، و زيبائی و لذت را دوست دارد .  و هميشه در مورد فلسفه هستی و چگونگی آن به تفکر عميق فرومی رود ،  و حيات عالم را بی هدف تلقی نمی کند .  و خلقت اين همه زيبائی و موجودات پيچيده جهان هستی برای او دارای هدف است او در لابلای چرخهای عظيم و گسترده طبيعت بيهوده رها نگرديده است ،  بلکه بايد مدت زمانی در اين طبيعت مادی بسر ببرد تا آزمايشهای لازم بر روی او صورت گيرد و بعد از رسيدن به مرحله کمال از اين خاکدان طبيعی به جانب مقصد واقعی خود برود ودربهشت ابدی به زندگی خود ادامه دهد.

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 19 خرداد 1396 ساعت: 13:54