ميوزد از چمن

ساخت وبلاگ
چکیده : ميوزد از چمن نسيم بهشت       هان بنوشيد دم بدم می ناب شرح بیت نسيم عطر آگين الهی از چمن درحال وزيدن ... با عنوان : ميوزد از چمن بخوانید :

ميوزد از چمن نسيم بهشت       هان بنوشيد دم بدم می ناب

شرح بیت

نسيم عطر آگين الهی از چمن درحال وزيدن است ،  و برشماست که از بوی آن مست گرديده ،  و اندکی از خود بيخود شده  ، و درعالم زيبای ملکوت غرق شوئيد و لحظه به لحظه می خالص و گورا نوش کنيد ،  تا دمدم بدم درحال سکر و مستی باشيد ،  و از نعمت بيکران وزيبای آفرينش لذت ببريد ،  مومن واقعی مداوم درمستی بسر می برد او مست زيبائی های خداوندی است  ، و زيبائی و لذت را دوست دارد .  و هميشه در مورد فلسفه هستی و چگونگی آن به تفکر عميق فرومی رود ،  و حيات عالم را بی هدف تلقی نمی کند .  و خلقت اين همه زيبائی و موجودات پيچيده جهان هستی برای او دارای هدف است او در لابلای چرخهای عظيم و گسترده طبيعت بيهوده رها نگرديده است ،  بلکه بايد مدت زمانی در اين طبيعت مادی بسر ببرد تا آزمايشهای لازم بر روی او صورت گيرد و بعد از رسيدن به مرحله کمال از اين خاکدان طبيعی به جانب مقصد واقعی خود برود ودربهشت ابدی به زندگی خود ادامه دهد.

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 19 خرداد 1396 ساعت: 13:54