ای شهنشاه | بلاگ

ای شهنشاه

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

ای شهنشاه بلند اختر خدارا همتی        تا ببوسم همچو اختر خاک ايوان شما

شرح بیت

ای بزرگ بزرگان ،  ای خوشبخت خوش اقبالان ،  ای نور جهان هستی ،  ای سرچشمه لايزال آفرينش ،  از روشنائی و جمال خداونديت بما جرعه ای ببخش  ، تا ما هم از اسرارهستی آگاهی يابيم ،  و با بوسه های آتشين به خاک ايوان شما بيافتيم ،  و خواسته های خودرا بطلبيم ،  برای وصال به مراد و مقصود خود بايد از دنيا و تمايلات کاذب آن بگذريم .  و به آنچه که با مسير تکامل و کرامت انسانی سازگاری ندارد پشت پا بزنيم ،  و از تمنيات ظاهری وزودگذر ،  دست برداريم .  و بسوی الهی شدن حرکت کنيم .  و بايد به دامن انبيا و پيشوايان حقيقی عشق پناهنده شويم ،  زيرا آنچه که آنها ديده اندو فهميده اند ما آز آن غافل ايم ،  و به تنهائی نمی توانيم در دريای بيکران عشق گامی برداريم .

...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : شنبه 13 خرداد 1396 ساعت: 10:51