کی دهد

ساخت وبلاگ
چکیده : کی دهد دست اينغرض يارب که همدستان شوند    خاطر مجموع ما زلف پريشان شما شرح بیت پروردگارا آنچنان قدرت... با عنوان : کی دهد بخوانید :

کی دهد دست اينغرض يارب که همدستان شوند    خاطر مجموع ما زلف پريشان شما

شرح بیت

پروردگارا آنچنان قدرت و سلطه ای به ما عنايت فرما  ، تا در سيطره آن بتوانيم رفيق و همدست خوب نيکورويان باشيم ،  و آنچه که در ضمير ما گردآورده شده است ،  آن را از مراتب جزئی و محسوسات به عالم کليات و معقولات سوق دهيم ،  و ريشه های کفر و ظلمت را با احراز آگاهی و تعقل به جانب نور و روشنائی هدايت کنيم ،  و با ساختن خويشتن و ايجاد نيروی قوی ايمان و عشق عوامل بروز شک و ترديد و شبهه را از درون خود نابود سازيم ، و دل خودرا از آلودگی مادی رها کرده و زمينه های عشق و فضيلت را در وجود خويش زنده سازيم  .  و با درک کامل از عالم خلقت در مسير حق و نورانيت الهی سير کنيم  ، و نيروهای بالقوه را به بالفعل مبدل سازيم و فلسفه چگونه زيستن را بياموزيم

...
نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : پنجشنبه 11 خرداد 1396 ساعت: 11:03