بخت خواب آلود ما | بلاگ

بخت خواب آلود ما

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

بخت خواب آلود ما بيدار خواهد شد مگر       زانکه زد برديده آبی روی رخشان شما

شرح بیت

اقبال و بخت زمانی بسوی ما روی خواهد آورد ، که با ديده خود نظاره گر چهره تابان و درخشان شما باشيم  . در نمايشگاه وجود هستی ما تماشاگر نمايشی هستيم که پيام موفقيت و رشدوآگاهی را به ما ارزانی بخشد،  و زمينه های گسترش روح تعالی انسانی را برای انسانهای فعال و کنجکاو درامورات و اسرار خلقت را به نحو احسن فراهم سازد. و شيفتگان علم و آگاهی را از حيرت و سرگردانی به سوی نور و معرفت هستی سوق دهد .  چنين نمايشی انسانهای خفته را بيدار می سازد و به جاهلان و مستغرقين در ماديان و مقام و شهوت هشدارمی دهد.  و معنی و مفهوم زندگی را برای آنها روشن می سازد.  و هدفهای والای جهان آفرينش را به آنان گوش زد می نمايد.  آری هدف از حيات تنها خوردن و خوابيدن و ارضا شهوات نفسانی نيست ، بلکه در گهواره حيات چيزديگری وجوددارد آنچه که ما در اطراف خود مشاهده می کنيم بيهوده و پوچ خلق نشده اند، کليه اشياء برای بيان هدفی آفريده شده اند.

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 10:36