عــزيزيم گشته گئتدی

ساخت وبلاگ
چکیده : عــزيزيم  گشته گئتدی خنجر گوموشده گئتدی آرخـام اميديم واريدی اودا ديــوشده گئتدی اي كاش موضوعي بنام ... با عنوان : عــزيزيم گشته گئتدی بخوانید :
عــزيزيم  گشته گئتدی

خنجر گوموشده گئتدی

آرخـام اميديم واريدی

اودا ديــوشده گئتدی

اي كاش موضوعي بنام منافع زودگذر شخصي پا به عرصه وجود نمي گذاشت ، اي كاش گلهاي زيباي عشق و معرفت و شناخت عميق ازواقعيت هاي زندگي جايگزين خصومتها و كينه ها و جدالهاي سخت و نفس گير مي شد ، اي كاش پديد آورندگان جنگ ها و درگيري ها اندكي به نتيجه آن فكرمي كردند و ازاريكه خودخواهي و زياده طلبي فرود مي آمدند و ازغفلت و بي خبري بيدارمي شدند و نتايج خفت بار اعمالشان را بخوبي ارزيابي مي كردند كه مباداروزي خودشان گرفتار آن گردند ، هراتفاقي كه درعالم هستي رخ مي دهد درروند زندگي كل پديده هاي عالم موثرند ، بوجود آورندگان رويدادهاي منفي و زيانباراز اين قاعده مستثني نيستند ، چرا وجدانهاي خفته بيدارنمي گردند چرا صجه ها و ناله هاي مادران و يا فرزندان همسر و پدر ازدست داده درقلوب سخت جانيان تاثيري ندارد ، آنجائي كه منافع مادي درميان باشد سختي ها و گرفتاريهاي ديگران فراموش مي گردد ، ماديات نامشروع قلب انسان را مكدرمي سازد ، درقلب تاريك عطوفت و مهرباني و رعايت حقوق حقه مردم بي معني است ، انسان منحرف ، انسان ثروت طلب ، انسان مقام پرست دنيارا به خاك و خون مي كشد ، بي عدالتي و تبعيض را سرلوحه زندگي خود قرارمي دهد و همه چيز را براي خود مي طلبد و خودرا والاتر از همه مي داند و تصور مي كند كه بدون او كاري انجام نمي شود و مشكلي حل نمي گردد ، افسوس كه اينگون انسانهاي بي رحم و غارتگر ضربات جبران ناپذيري برقافله انسانيت وارد مي سازند ، ابيات فوق حكايت از درگذشت انسانهاي وارسته اي مي باشد كه درزير چرخهاي ستمگران به ابديت اعلي پيوسته اند و دوستداران عشق و آزادي را داغدارنموده اند ، باياتي هاي آذربايجان مملو از سرگذشت مبارزين راه عشق و معرفت و آزادي است دنياي واقعي آنها درقالب باياتي براي مردم و حق طلبان معرفي شده است .

...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : چهارشنبه 19 آبان 1395 ساعت: 0:06