عـــــــزیزیم آی قارداش

ساخت وبلاگ
چکیده : عـــــــزیزیم آی قارداش قاشین اوجـــو یای قارداش اولسه باجــــی لار اولسون هئچ دئمه سین وای قارداش د... با عنوان : عـــــــزیزیم آی قارداش بخوانید :
عـــــــزیزیم آی قارداش

قاشین اوجـــو یای قارداش

اولسه باجــــی لار اولسون

هئچ دئمه سین وای قارداش

درطول تاریخ زندگی انسان ، فداکاری و ازخود گذشتگی زنان درحد متعالی به اوج خود رسیده است ، ازجمله فداکاریها ی مهم و به یاد ماندنی فداکاری ها و ازخود گذشتگی های خواهران به نفع برادران است ، برادران درهرشرایط و سختی که داشته باشند خواهران به استقبال آن سختی می شتابند و حاضرند درسخت ترین شرایط به یاری از برادران برخیزند و بخاطر رفاه و خوشی برادران جان خودرا به خطر اندازند و این نمونه ای از عاطفه و مهربانی خواهران نسبت به برادران است ، شرکت در داغ برادربرای خواهر بسیار سخت و ناگواراست دنیای خواهر با دنیای برادرفرق ها دارد ، دغدغه خواهر برای حل مشکل برادر از ته دل است ، فرهنگ ما مملو از این فداکاری و ازخود گذشتگی هاست ، بایاتی ها اینگون مسائل را بصور ت عمیق مورد بررسی قرارداده و مردم را به نیکو کاری و فداکاری بیش از حد درحق یکدیگر دعوت می نمایند ، ترویج به مهر و محبت و چگونه زیستن و ایثار و فداکاری در بایاتی ها موج می زند بندبند این ابیات درس فداکاری و ازخود گذشتگی است درهرجا ایثار باشد در آن مکان پای خانم ها درمیدان است ، خانم ها مظهر عشق و عاطفه و ایثارند و نمونه ای بارزبرای عالی تر زیستن می باشند ، و با اعمال و کردار معقولانه شان زمینه های مهر و ایثاررا دردلها زنده می سازند و قلوب را برای اقدامات عاطفی مهیا می نمایند دروجود مبارک خانم ها مفهومی بنام بی خیالی و بی مسئولیتی نیست ، درذره ذره وجودشان مسئولیت و فداکاری رو به درخشیدن است . آری فرهنگ بایاتی فرهنگ ایثار و فداکاری است دراین فرهنگ نقش زنان به مراتب از نقش مردان عالی تر است

...
نویسنده : بازدید : 15 تاريخ : دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت: 8:00