باران عشق و آگاهی برچشمه سار هستی درحال باريدن بود

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

باران  عشق و آگاهی برچشمه سار هستی  درحال باريدن بود ، اسباب و اثاثيه خودرا بستم تا دمی خويشتن را از ميان سختی ها و  کربت های بيشمار حيات رهايی سازم ، و به ديار معلومی روانه شوم  بدنبال بهانه  ای بودم تا غوغايی برپاکنم و از موقعيت پيش آمده به نحو مطلوب بهره برداری نمايم ،  در پی راهی بودم و ايجاد گشايش جاودانه ، دلم می خواست جريان مربوطه بطور مستمر  ادامه داشته باشد ، در اين گونه موارد حوصله به خرج دادن و صبرکردن باعث تداوم راه   می شود ، بنابراين چاره ای جز صبرو تحمل نداشتم ، دربعضی مواقع فشار های درونی و  برونی باعث از کوره دررفتن می گردد و مقابله به مثل کردن کارآسانی نيست ، جستجو  کردن درمراحل عالی و يافتن روش های معقول و منطقی و سير دراوج اعلی و پی بردن به  حقايق بيشمار هستی و کشف ضمير ناخود آگاه و گنج های نهفته درآن به معلومات و شناخت  بيشتری نيازمند است ، اين شناخت حاصل نمی شود مگر با تلاش مستمر و مداوم ، دايره  وجود آدمی در بی نهايت ها درحال گردش است و اين بی نهايت ها مسيرطولانی را می  پيمايد و با جسم سنگين زمينی سرسازگاری ندارد و ازاو فاصله های زيادی دارد ، نزديک  شدن اين دو به همديگر کار سختی است چون که هرکدام ساز خاص خودرا می زنند ، درکشاکش  اين ساز و آوازها ی متفاوت  تنها تو هستی که بايد مقاومت کنی ، و رشته اموررا  بدست اين و آن و هرمحرم و نامحرمی نسپاری ، تا مبادا روزی عوامل مزاحم و کوبنده به  سراغ تو آيد و تورا به محل نامعلومی سوق دهد و دراين سوق دادنها اسرارنامرموزی  نهفته است ، پی بردن به ذات آن کار تو نيست ، خستگی های مفرط و بالا و پايين رفتن  های بيشمار تورا امان نی دهند تابه موارد دلخواه برسی ، پس چه کار بايد کرد و چه   راه حلی در پيش داريم اگر حرکت معنی دار داشته باشيم و درکارها مان هدفی باشد و  گزينش های مان با شناخت عالی همراه باشد ، بقيه معضلات يکی پس ديگری حل خواهند شد و  نيازی به صرف انرژی موازی نيست ، به تکاپو افتادم که چه کار کنم تا نيروها و  استعدادهايم بيهوده به هدر نرود چون راه درازی درپيش داريم بايد اندک انک و توام با  معنی راه رفت اگر عمل مهملی داشته باشيم و شناخت واقعی از مسيرخود نداشته باشيم ،  امکان يافتن نتيجه معقول  برای ما غيرممکن است .با اينکه درعالم هستی چيزی  بنام غيرممکن و يا نشد ديده نمی شود و همه چيز با شدها همراه است ، خستگی راه امان  نمی دهد و تاب و توان را می ربايد ، و گنجايش آن درزمين و زمان و سنجش های روزانه  دردی را درمان نمی کند و مرهمی برای التيام بخشيدن به جراحتهای واقعی نيست ،  بنابراين لازم است اززمان و سنجش های روزمره آن بطور آگاهانه بهره گيريم ، اگر لحظه  ای مکث کنيم همه چيز را ازدست خواهيم داد بدست آوردن مجدد از دست رفته ها مستلزم  هزینه زيادی است چه بسا در بعضی مواقع امکان باز سازی ميسر نباشد ، زمان به گونه  برنامه خودرا عملی کرده است که درچهاچوب خواسته ها و معيارهای دنيوی ما نمی گنجد و  در آن واحد آنچه که ازدست می رود ديگر بدست نمی آيد ، مرغ از قفس پريده است امکان  برگشتش نيست ، مگر اينکه بدنبال مرغ جديدی باشيم و تحولی درخويش ايجاد سازيم ، آمدن  ها و رفتن ها و حرکت های متوالی ما همچنان ادامه دارد و بايد هم داشته باشد ، سکون  درعالم محال است ، مگر رهايی از درد و غم و يا شور و نشاط امکان پذير است درهرجا  درهرمراحلی اززندگی هم باشيم بخشی از حياتمان بادرد و محنت همراه است ، دراين  کربتها و رنج ها خيلی چيزها هست وبطور متوالی از کنار آنها بی تفاوت می گذريم ولی  قدرت گيرندگی و ثبت و ضبط به مراتب ضعيف تراست يا اصلا نيست ، آيا چاره ای هم وجود  ارد ، تنها راه حل نهايی تطبيق دادن خود با واقعيت های موجود عالم است ، در اين  خودها مفاهيم زيادی است که هرکدامشان نياز به تعديل واقعی دارد ، ما موجود آسمانی  نيستيم تا همه چيز مان در آسمان باشد ، ولی او با ماست وما کيفيت خاص خودرا دارائيم  اگر آن را ازما سلب نمايند گرفتار نااميد و ياس خواهيم گشت رفتن از اين دايره  غيرممکن است ، هرحرکت و هرپروازی بايد درزيرسلطه او قرارگيرد ، اگر چنين نباشد اگر  جريان آن قطع گردد نااميدی همه جارا دربرمی گيرد  حيات معنی و مفهوم خودرا  ازدست می دهد و از بين بردن توهمات باطل  بسيار سخت می شود ، پس اول بايد  مراقب حال بود و نبايد با هر سازی آوازی خواند ، هرآوا  ساز خاص خودرا دارد  بنابراين کليد رهايی از غموم دردست اوست و بايد همراه و همدم اوشد تابقيه راه را  پيمود ، پيمودن اين راه برای همه امکان دارد ولی اندکی به تمرين و ممارست نياز داريم  ...

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 10 آبان 1395 ساعت: 8:00
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها