زاصراردرجرم اندیشه کن

ساخت وبلاگ
چکیده : درارتکاب گناه اصرارمورززیرااصراردرگناه ازبزرگترین گناهان و بالاترین جرائم است زاصراردرجرم اندیشه کن ... با عنوان : زاصراردرجرم اندیشه کن بخوانید :

درارتکاب گناه اصرارمورززیرااصراردرگناه ازبزرگترین گناهان و بالاترین جرائم است

زاصراردرجرم اندیشه کن      بیاطاعت و بندگی پیشه کن

که اصراراندرگنه ای جسور     بودبدترین جرم و فسق و فجور

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 10:06