نباشد بترز آدم بدگمان

ساخت وبلاگ
چکیده : بدگمان مباش زیرا بدگمانی عبادت را تباه می سازد و گناه را بزرگ می کند نباشد بترز آدم بدگمان      که ا... با عنوان : نباشد بترز آدم بدگمان بخوانید :

بدگمان مباش زیرا بدگمانی عبادت را تباه می سازد و گناه را بزرگ می کند

نباشد بترز آدم بدگمان      که از بدگمان کس ندارد امان

کند بدگمانی عبادت تباه      فزاید بمیزان جرم و گناه

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 10:06