زاشرارپیوسته کن احتراز

ساخت وبلاگ
چکیده : با بدان همدم مباش زیرا چون از دستشان آسوده باشی برتو منت میگذارند زاشرارپیوسته کن احتراز       مبادت... با عنوان : زاشرارپیوسته کن احتراز بخوانید :

با بدان همدم مباش زیرا چون از دستشان آسوده باشی برتو منت میگذارند

زاشرارپیوسته کن احتراز       مبادت بدین قوم هرگز نیاز

که چون باشی ایمن زآزارشان     گذارند منت بدین کارشان

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 10:06