چو اکرام کردی تو بر ناکسی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

بترس از که ويرا بزرگ داشتی و پستی که اورا مقدم شمردی و فرو مايه ی که اورا برافراشتی

چو تو بر ناکسی       برافراشتی سفله ی چون خسی

مقدم شمردی تو رذلی بکار      ببايد نمودن از اين ها فـــرار


برچسب‌ها: چو اکرام کردی تو بر ناکسی...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 12:57